top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Zavedava se, da se bodo splošni pogoji brali zelo plastično. Naj poudariva, da se vsak člen splošnih pogojev v praksi tolmači veliko bolj prijazno, življenjsko in praktično, gre za vajin pomemben dan in tudi najino službo, ki jo jemljeva resno in srčno in je pomembno, da so tudi malo manj "prijetne" stvari zapisane. Splošni pogoji so zapisani v skladu z zakonom in preverjeni s strani naše pooblaščene pravne službe.

                        ANJICA PHOTOGRAPHY - SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. ČLEN – FOTOGRAF IN NAROČNIK

Anjica photography je ime, pod katerim deluje ekipa fotografov pod vodstvom Anje Teraž in Grega Teraža. Anjica photography sodeluje z ekipo fotografov, ki delujejo kot sofotografi vodij ekipe (Anje in Grega) na poročni dan in ekipo sestavljajo dlje časa. Tehnično znanje sofotografov je ekvivalentno znanju vodij ekipe.

Vsa objavljena vsebina na spletni strani www.anjicaphotography.com, vključno s fotografijami je last Anjica photography, ter je avtorsko zaščitena, razen če ni drugače navedeno. Prilastitev teh del brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedana.

Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči storitev iz ponudbe fotografa.

2. ČLEN – OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Z naročilom in rezervacijo storitve fotografiranja se naročnik zavezuje, da je seznanjen z izvedbo, ceno, rokom, datumom in načinom plačila, kar potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ceniku oziroma ponudbi, ki jo naročnik prejme ob povpraševanju in je posredovana preko elektronske pošte ali druge pisne komunikacije.

Naročnik mora podati točne informacije o obsegu, času fotografiranja, lokaciji fotografiranja in svoje želje. 

Naročnik poskrbi za pogostitev fotografa, če gre za fotografiranje daljše od 6 ur. V primeru, da za pogostitev fotografov ne bo poskrbljeno, je naročnik dolžan to sporočiti, fotografu pa v času pogostitve svatov pripada 90 minut, da si obrok lahko priskrbi sam.

Naročnik je sam odgovoren za lastno varnost. Anjica photography ne odgovarja za poškodbe, ki bi se zgodile kot posledica fotografiranja.

Nesporazume izvajalec in naročnik rešujeta sporazumno. Naročnik pod nobenim pogojem ne sme javno (po blogih, forumih, socialnih omrežjih, ipd.) žaliti, obrekovati, opravljati ali sramotiti Anjica photography ali fotografov osebno. V primeru nesporazuma bo ekipa Anjica photography ukrepala v skladu s pravnimi možnostmi. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno oziroma pride do žaljenja ali blatenja preko spleta in socialnih omrežij, naročnik in Anjica photography spor razrešujejo preko pristojnega sodišča. Za take primere, ima Anjica photography pooblaščeno odvetniško službo, ki ji preda vse informacije glede spora in se nadalnja komunikacija vzpostavi med naročnikom in pooblaščeno odvetniško službo.

3. ČLEN - OBVEZNOSTI FOTOGRAFA

Anjica photography je dolžna pred potrditvijo rezervacije z aro, vzpostaviti komunikacijo glede podrobnosti in želja strank. Po želji se podpiše pogodba, ki vsebuje tudi vse člene teh pogojev, v nasprotnem primeru veljajo javno objavljeni pogoji na spletni strani. Na dogovorjeno lokacijo fotografiranja je fotograf dolžan priti ob dogovorjenem času.

Fotograf bo poskrbel za fotografiranje elementov, vključenih v pisni komunikaciji. Obveznosti fotografa so fotografiranje in spremljanje naročnika na njegov poročni dan. Anjica photography se zavezuje, da bo v okviru dobre volje poskušal med fotografiranjem tudi svetovati in pomagati, v kolikor bo to želja naročnika in fotografu to ne bo onemogočalo ali oteževalo fotografiranja. Fotograf ni poročni organizator.

Anjica photography se zavezuje, da bo storitev opravil v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. V dogovorjenem roku bo izvršil dogovorjeno storitev in izročil končni izdelek. Fotograf je sam odgovoren za lastno varnost.

4. ČLEN – TERMINI IN LOKACIJE

Fotograf in naročnik bodo zapisali točen termin, čas in kraj fotografiranja najkasneje 7 dni pred pričetkom izvajanja storitve.

5. ČLEN – REZERVACIJA IN PLAČILO ARE

Naročnik rezervacijo termina in naročilo storitev potrdi z vplačilom are v višini od 100 - 300 EUR. Do vplačila are s strani naročnika termin ni rezerviran, razen če s strani Anjica photography in naročnika ni drugače dogovorjeno. S plačilom are se rezervacija naročnika potrdi, izbrani paket fotografiranja se dokončno rezervira.

V ceno vplačane are je vključena rezervacija izbranega datuma fotografiranja. Znanje, čas fotografiranja, obdelava fotografij, digitalne fotografije in tiskani izdelki v ceni are niso vključeni. Že vplačana ara se odšteje od končnega zneska. Preostanek zneska fotografiranja (skupno 100 % zneska) se poravna do 3 dni pred opravljanjem fotografske storitve z nakazilom na transakcijski račun, posredovan s strani Anjica photography. V primeru neizvedenega plačila v dogovorjenem času Anjica photography ni dolžan opraviti storitve, vplačana ara se zadrži.

6. ČLEN – ODPOVED STORITVE

Če naročnik odpove naročilo, Anjica photography zadrži vplačano aro. Če ara ni bila vplačana Anjica photography ob odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 300 EUR. Če naročnik odpove naročilo zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v ožji družini, prometna ali druga zdravstveno hujša nesreča, zapleti v nosečnosti i.t.d.), se naročniku ob predložitvi dokazila vrne vplačana ara.

V primeru, da pride do odpovedi storitve s strani Anjica photography, se ara vrne. V primeru bolezni ali druge višje sile enega ali vseh fotografov ekipe, se Anjica photography zavezuje zagotoviti nadomestnega fotografa za izpolnitev obveznosti in storitve.

V primeru prestavitve termina fotografiranja se Anjica photography  zavezuje, da bo po najboljših močeh poskušal najti in ponuditi nov prost datum za fotografiranje.

  • V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega je ekipa Anjica photography še prosta, se vplačana ara prenese kot rezervacija novega termina fotografiranja. Če ara ni bila vplačana, se vplača ob rezervaciji novega termina fotografiranja v višini 300 EUR.

  • V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega ekipa Anjica photography ni prosta, se vplačana ara zadrži. V primeru da Anjica photography datuma ne more ponuditi, se ara zadrži. Če ara ni bila vplačana, Anjica photography ob prestavitvi oziroma odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 300 EUR.

7. ČLEN – UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA KORONAVIRUSA

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je druženje in zbiranje ljudi na porokah ter zasebnih dogodkih prepovedano, se vplačana ara vrne.

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je druženje in zbiranje ljudi na porokah ter zasebnih dogodkih dovoljeno, vendar je prepovedano izvajanje fotografske storitve, se vplačana ara vrne.

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je število oseb na poroki oziroma druženje na zasebnih dogodkih omejeno na do 50 ljudi (manj kot 50 ljudi), se vplačana ara vrne, v kolikor naročnik želi odpovedati storitev. Naročnik ima pravico, da se odloči za krajši oziroma cenejši paket fotografiranja.

V kolikor je sprejet ukrep, ki se navezuje in je v veljavi neposredno* na datum poroke, da je število oseb na poroki oziroma druženje na zasebnih dogodkih omejeno na 50 ali več ljudi (50 ali več kot 50 ljudi) se poroka smatra za izvedljivo in se ob prestavitvi termina ali odpovedi poroke vplačana ara ne vrne. Če ara ni bila vplačana, Anjica photography ob odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 300 EUR.

*neposredno se smatra največ 7 dni do datuma poročnega dne.

ZA PRESTAVITVE DATUMOV V ČASU COVID-19 VELJA PREJŠNJI ČLEN (6. ČLEN)

8. ČLEN – DISTRIBUCIJA IN UNIKATNOST STORITVE

Anjica photography po fotografiranju poročnega dne izmed vseh posnetih fotografij izbere najboljše in le-te računalniško obdela v dogovorjenem stilu obdelave. V dogovorjenem roku se končani izdelki naročniku predajo. Fotografije v digitalni obliki na prenosnem mediju naročnik dobi po pošti, v nekaterih primerih lahko tudi osebno. Fotografije bo naročnik prejel v roku najkasneje 12 tednov po fotografiranju. V primeru nepredvidljivih dogodkov (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.p.d.) ali prestavitve porok ostalih naročnikov in povečanega obsega dela zaradi sprejetja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa si pridržuje pravico kasnejše dostave fotografij in izdelkov kot dogovorjeno.

Prvih 10 fotografij poročnega dne naročnik prejme najkasnje tri dni po poroki. Rok za dobavo fotoknjig in ostalih tiskanih izdelkov je odvisen od datuma naročila in predvidenega časa dostave tiskarskega podjetja.

Anjica photography ekipa bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja naročnika in upoštevala želje pri fotografiranju. Ker je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, Anjica photography ne dovoljuje reklamacij na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je prav tako predmet umetniškega navdiha fotografov. Neobdelane fotografije (RAW fotografije) niso možne za odkup, saj se ne smatrajo za končni izdelek. Anjica photography se zavezuje, da bo število fotografij v rangu, ki je naveden v ponudbi. Število fotografij variira glede na razgibanost poroke, vremenskih pogojev ter ostalih razmer na sam poročni dan.

Vsi fotografski materiali so in ostanejo last fotografov kot avtorsko delo in intelektualna lastnina. Fotograf dodeli del materialnih avtorskih pravic naročniku ob plačilu storitve in sicer pravico reproduciranja fotografij za nekomercialno uporabo. Fotograf si pridržuje možnost objave fotografij za namene trženja in objave referenc. Anjica photography sme javno objaviti fotografije v promocijske namene na svoji spletni strani in spletnih omrežjih, lastnih tiskovinah in straneh tretjih oseb, namenjenih za promocijo, razen če naročnik tega ne dovoli in o tem pisno obvesti ekipo. Naročnik mora v primeru objav fotografij navesti imena avtorja v obliki »foto: Anjica photography«. Za komercialno objavo v medije je pred objavo potrebno pridobiti dovoljenje Anje ali Grega. Prepošiljanje fotografij drugim ponudnikom poročnih storitev (ponudnikom ličenja, cvetličarni, poročnim organizatorjem, poročnim blogom, ipd.) je dovoljeno ob ustrezni navedbi. Prepošiljanje fotografij drugim fotografom je prepovedano.

9. ČLEN – REZERVACIJE POROČNIH DNI

Anjica photography na en dan lahko sprejme eno do dve rezervaciji poročnega fotografiranja. Ekipa Anjica photography naročniku zagotovi ekipo dveh fotografov, ki je sestavljena iz vodje in sofotografa. Naročnik v primeru dvojne rezervacije ne podaja želje glede izbire fotografa, saj je delo ekipe enotno ne glede na sestavo ekipe, ki poročni dan fotografira. Vsi fotografi s katerimi se sodeluje so usposobljeni za delo in zagotavljajo kakovostno storitev. Na poročni dan bodo s ponosom predstavljali ekipo in zagotovili kvalitetno storitev.

10. ČLEN – NEIZVRŠTEV STORITVE

V kolikor eden ali oba fotografa ekipe, ki naj bi bila prisotna na poročni dan naročnika, zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.p.d.) ne zmore izvršiti naročnikove storitve, bo Anjica photography po najboljših močeh poskušal zagotoviti zamenjavo odsotnega fotografa iz svoje ekipe fotografov ali fotografov izven njune ekipe po njuni izbiri. V kolikor zamenjava fotografov ne bo možna in izvedba storitve s strani ekipe zaradi višje sile ne bo mogoča, se naročniku vrne prejeta ara in do njega nima več nobene obveznosti.

11. ČLEN - DARILNI BON IN POPUSTI

Koriščenje darilnega bona je omejeno na eno leto. Rezervacija termina fotografiranje je možna do zasedenosti terminov. Za prepozne rezervacije fotografa ne odgovarjata. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Če ima bon označenega upravičenca bona, lahko le-ta koristi bon, kar pomeni da darilni bon ni prenosljiv.

Popusti se ne seštevajo. Popust velja le za ceno oziroma paket, ki je označen na bonu in ne za ostale storitve (dodatne fotografije, fotoknjigo, ostale izdelke), razen če ni drugače navedeno.

12. ČLEN – PODALJŠANJE ČASA IZVAJANJA STORITVE

Anjica photography se zavezuje, da na dan izvajanja fotografske storitve izvaja svoje delo do meta šopka in podvezice (razen če ni drugače dogovorjeno) ali do 12.30 zjutraj. Po prvi uri zjutraj (12.30) se delo fotografov doplača 50 €/uro za vsako dodatno uro, ko je ekipa  službeno prisotna na poroki.

13. ČLEN – IZREDNI DOGODKI

Pri fotografiranju poroke svatje in naročniki ne smejo ovirati fotografov, da bi prišli do lastnih posnetkov. Če so fotografi zaradi vmešavanja svatov (motenja med delom ali nastavljanja pred objektivom) izpustili določen trenutek, Anjica photography za to ne odgovarja.

V primeru nepredvidljivih dogodkov (okvare, odpovedi, kraje ali uničenje fotografske opreme, računalnikov, diskovja), ki bi se pripetili med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi pomenilo, da naročnik vseh ali dela fotografij ne more prejeti, Anjica photography ne odgovarja za izgubo originalnih posnetih fotografij, zavezuje pa se, da naročniku povrne vplačani znesek fotografske storitve.

Po distribuciji fotografij na USB-ključek in po prejetju fotografij je naročnik sam odgovoren za fotografije in njihovo hrambo. Anjica photography bo originale zadržal še naslednjih 14 dni po pošiljanju fotografij, a ne odgovarja za naročnikovo izgubo ali morebitno uničenje USB-ključka s strani naročnika.

14. ČLEN - VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Anjica photography se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene v postopku rezervacije fotografske storitve varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in osebnih podatkov naročnikov ne bo uporabljal za drug namen, kot izključno za kvalitetno izvajanje fotografiranja, komunikacijo z naročnikom in posredovanje fotografij naročniku. Osebni podatki se shranjujejo trajno. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika Anjica photography osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljala v druge namene, kot so navedeni v tem členu.

15. ČLEN - VELJAVNOST POGODBE IN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.anjicaphotography.com v skladu z zakoni. Naročnik se z rezervacijo fotografske storitve pri Anjica photography zavezuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen, se z njimi strinja in jih zavezuje spoštovati. 

bottom of page